Geopur és Supermin injektálási technológiák használhatósága különböző területeken

MÉLYÉPITÉS, FÖLDALATTI ÉPITMÉNYEK
 • Alagutak homlok és fedőréteg szilárdítása új alagutak kihajtásánál
 • Hátűr kitöltés
 • Geológiai vetőkön áthaladó építmények védelme
 • Alagút födémek védőernyős biztosítása
 • Alagútfalazatokon való átszivárgások és nyomás vízbetörések kizárása
 • Utólagos hátűr szigetelés kialakítása
 • Környező talaj stabilizálása az alagút szelvény bővítésénél
 • Nagykiterjedésű földalatti létesítmények biztosítása
 • Vízkizárás, vízátfolyások leállítása
ALAPOZÁSI TECHNOLÓGIÁK
 • Mikro cölöpözés fúrható horgonyok segítségével
 • Talajvízszint alatti mikro cölöpözés és szilárdítás
 • Munkagödrök falainak horgonyzása mikro cölöpözése és szigetelése talajvízszint alatt
 • Munkagödrök talajvíz nyomásával igénybevett feküinek horgonyzása és szilárdítása
 • Alapkőzetek teherbírásának javítása horgonyzással, mikro cölöpözéssel és injektálással
 • Talajviszonyok építkezést megelőző feljavítása
 • Földalatti szigetelőfalak készítése
 • Magas építmények, víztárolók, oszlopok különleges alapozása
 • Acélszerkezetek horgonyzása
 • Alapozások bányatevékenység következtében sérült területeken
 • Földalatti garázsok, tartályok alapozása
VIZGAZDASÁGI LÉTESITMÉNYEK
 • Víztárolók dilatációs réseinek elszigetelése
 • Vízcsatornák medrének szilárdítása és horgonyzása
 • Kő és betonpartok falazaténak a szilárdítása, horgonyzása
 • Betonszerkezetek javítása vízszint alatt is
 • Ivóvíztároló gátak, szennyvíz tisztítók javítása
 • Beszivárgások kiküszöbölése vízszint alatti alagutakban és egyéb épületekben
 • Védőgátak, völgyelzáró gátak szerkezetei alámosásának kiküszöbölése
 • Völgyelzáró gátak és zsilipek lefolyó éleit képező kő és betonszerkezetek horgonyzása
GEOTECHNIKAI MUNKÁK
 • Leomlással, földcsuszamlással veszélyeztetett lejtők, töltések, szilárdítása és stabilizálása
 • Vasbeton támfalak és szádfalak horgonyzása és szilárdítása
 • Merevítések kialakítása horgonyokkal és lőtt betonnal
 • Meglazult talajrétegek stabilizálása injektálással
 • Szádfalak réseinek eltömítése
 • Mikro cölöpökkel merevített falak és lejtők stabilizálása
HIDAK, KÖZLEKEDÉSI ÉPITMÉNYEK, TÖLTÉSEK JAVITÁSA, ALAPOZÁSA
 • Kő és téglahidak szerkezeteinek szilárdítása és szigetelése
 • Instabil vasúti és közúti töltések stabilizálása szögecseléssel, horgonyzással, injektálással
 • Hidak repedéseinek javítása horgonyzással ás injektálással
 • Hídpillér altalaj paramétereinek a javitása mikro cölöpözéssel és injektálással , pillérek szilárdítása
 • Áramló víz okozta károsodások helyreállítása
 • Kő és téglaboltozatok rögzítése, javitása injektálással
 • Hídszerkezetek alapjainak és támfalainak horgonyzása
 • Támfalak stabilizálása mikro cölöpözéssel és horgonyzással
MAGASÉPITÉS
 • Meglazult alapzattest alatti rétegek szilárdítása, mozgásban levő épületek stabilizálása
 • Instabilitással veszélyeztetett építmények stabilizálása
 • Tégla és kőfalazatok, betonszerkezetek szilárdítása és javítása, malterok átinjektálása
 • Vízszintes és függőleges vízzáró rétegek utólagos kialakítása
 • Konstrukción átmenő kábel és csővezetékek környékének elszigetelése
 • Vegyes falszerkezetek összekötése
 • Boltozatok ás repedések injektálása, stabilitásuk felújítása
 • Betonszerkezetek hézagjainak a tömítése, vízbeszivárgások kizárása
BÁNYÁSZAT
 • Földalatti bányafolyosók és bányaterek szilárdítása
 • Szénpillérek és falak stabilizálása
 • Geológiai vetőkön való áthaladások biztosítása
 • Fejtés folyosó csatlakozás stabilizálása
 • Fedőrétegek injektálással és horgonyzással történő szilárdítása, bányagépek horgonyzása
 • Kőzetek és szénrétegek, gátak vízzáró tulajdonságainak javítása
 • Aknák környező kőzeteinek a stabilizálása
 • Aknafal merevítő elemek horgonyzása
 • Földalatti betonszerkezetek javításaBerdu gát alatti vízátfolyás leállítása


Acél konstrukció horgonyzása, fal erősítése,
alapok teherbírásának javítása


Betonalapok injektálása


Átinjektált fúró mag
(kattintson a képre a kép megnagyobbításhoz)


Átinjektált mikrorepedés mikroszkóp alatt
(kattintson a képre a kép megnagyobbításhoz)