Zajišťování stability budov při přestavbách
Přístavba prodejny nábytku Viktoria v TábořePři přestavbách budov se často stává že konstrukce a jejich podloží nepřenese přetížení vznikající vlivem bouracích prací, zvětšováním otvorů uvnitř konstrukcí, zatěžování vlivem nástaveb atp. Při projektování přestavby prodejny nábytku Viktoria v Táboře se zjistil následující stav:
Výsledky statického a geotechnického posudku zpracovaného pro plánovanou přestavbu ukázaly následující:


Popis provedených prací

Injektážní a kotevní práce pro zajištění stability navrhovaných ocelových konstrukcí byly provedeny injektážím systémem Geopur