Zastavení přítoku vody přes těleso hráze

Situace:
Vodní nádrž slouží jako zásobárna pitné vody pro město a jeho okolí. V podloží hráze se již dlouhou dobu projevovaly přítoky vody. Na jaře roku 2003 přítoky dosáhly 150 l/s. Situace byla havarijní a bylo nutno natrvalo snížit hladinu vody v jezeře. Realizace projektu byla provedena na podzim roku 2003, kdy došlo ke snížení přítoků vody na 10 l/s z původních 150 l/s. Pro injektážní práce byly použité hmoty Geopur 082/350, 90 a silikátová hmota Supermin. Dotěsnění hráze bylo provedeno na jaře roku 2004. GME Consult dodal hmoty, technologii a projekt.


Celkový pohled na hráz

Těsnění hráze Berdu v Rumunsku, návodní strana

Výtok vody z hráze před injektáží

Injektáže tělesa hráze