Vnitřní obložení, vystýlky konstrukcí inženýrských staveb, kanalizací, polyuretanovými pryskyřicemi řady Supermin 3P

V inženýrské praxi se často vyskytuje případ, kdy z hlediska mechaniky správně dimenzovaná stavba či konstrukce musí vyhovět i dalším speciálním požadavkům. Nejčastějším takovým požadavkem je odolnost vůči různým chemikáliím. Syntetické pryskyřice řady Supermin 3P používané jako vnitřní obložení a vystýlky, v důsledku své specifické materiálové struktury jsou odolné vůči kyselinám, louhům, solím a uhlovodíkům. Na základě výsledků zkoušek a zkušeností z praktických aplikací je prokázáno, že vystýlkové a vnitřní povlakové systémy vytvořené na bázi polyuretanových pryskyřic řady Supermin 3P vykazují vynikající přilnavost nejen k betonovým, ale mimo jiné i ke kovovým povrchům.
Ze široké škály oblastí povrchové ochrany a vystýlkové technologie uvádíme pouze několik příkladů použitelnosti systému