Technologie zajištění výrubu tunelu v předpolí ražby pomocí injektážního systému GEOPUR na lokalitě Kolektor centrum Ostrava

Projekt pro stavbu tunelu vyžadoval pevnost v tlaku nadložních hornin po injektáži min. 2 MPa.
Navržená technologie zajištění výrubu štol v předpolí ražby kolektoru byla založena na injektáži polyuretanových injektážích hmot systému GEOPURâ do nadloží v předpolí kolektoru v délce 3,5 m. Pro zajištění stability předpolí ražby v daném geologickém prostředí ( štěrky terasy řeky Ostravice) technologie se uplatnila jako bezpečné a ekonomicky výhodné řešení. Použití polyuretanových injektážních pryskyřic injektážního systému GEOPURâ a to typů 082/1000, 082/600,082/350 a 082/90 umožnilo celý cyklus injektážích prací provést za 4 hodiny. Použité injektážní tyče o délce 3,5m malého profilu umožnilo jejich rychlou instalaci.
Navržená technologie nevyžaduje žádné rozměrné strojní zařízení. Vrtání vrtů pro zavádění jehel je prováděna lehkou ruční vrtací technikou, injektážní práce se provádí přenosnými čerpadly. Toto řešení umožnilo zajistit zabírku na 2,2m po provedeném zajištění.
Pro daný profil díla bylo navrženo realizace 9-12 ks injektážních jehel do předpolí čelby dle místních geologických podmínek. Profil injektážních jehel 22/16-14 mm. Perforace je provedena na úseku 2-2.4 m. Délka injektážní jehly 3-3.5 m. Při délce injektážní jehly 3- 3,5 m je možno vyrazit zabírky na vzdálenost 2-2,2m dle místních geologických podmínek. Vzájemná rozteč jehel ve vrchní části profilu 0,3 m na boku díla 0,4m . Jako injektážní hmota se použije polyuretanová injektážní hmota GEOPURâ a to na bocích díla typ 082/90 a ve vrchní části profilu typ 082/600 nebo 082/350LV. Nutné překrytí ochranných injektovaných deštníků činí 1 m . Vrty se realizovaly dovrchně pod uhlem plus 8°. Ústí vrtů se umístilo nad profil díla.
Minimální dosahovaná tlaková pevnost geokompozitu ve vrchní části profilu 4-6 MPa. ,v bocích díla 2-4 MPa. Pevnost injektovaných hmot byla dosažena po provedení injektáže do 20 minut.

Proinjektované štěrky v nadloží a v čelbě díla