Oprava betonu základových patek VNN 645/646-110 kV Trasa Albrechtice – Vratimov

Složení betonu: Beton základové patky byl ve velmi špatném stavu, pokus o vyvrtání vzorku pro provedení měření pevnosti v tlaku se nezdařil. Jádro se při odběru rozpadávalo.


Betonová patka stožáru č. 80 postižena silnou
korozí cementového kamene (silná karbonátová koroze)


Injektážní práce se realizovaly v betonové základové patce nad a pod úrovní terénu. Práce byly provedeny injektážní technologií pomocí polyuretanových materiálů. Částečně odplavený rozložený cementový kámen v základové patce byl nahrazen polyuretanovou pryskyřicí. Do vyvrtaných vývrtů byl umístěn před injektáží ocelový armovací drát průměru 8-10 mm.
Injektáž byly provedena materiály GEOPUR 082/600 LW a Geopur 082/1000 se začátkem reakce 2 min.Kaverny vyplněné polyuretanovou pryskyřicí,
zrna obalená injektáží hmotou, mikroskopický obraz


Základová patka po injektáži hmotou Geopur

Po injektáži byly provedeny pevnostní zkoušky na odebraných jádrech.
Polyuretanové materiály se vyznačují tím , že po provedení pevnostních zkoušek se zatěžovaný vzorek nerozpadne, ale drží pohromadě. K porušení dochází ve dvou stupních. První je oblast pružné deformace při síle 3,25kN ε = 0,5 mm. Tato hodnota odpovídá stlačování pružného polyuretanového pojiva. Po deformaci větší než 1 mm vzniká sekundární struktura s pružnou reakcí pojiva. Při deformaci cca 3mm dochází k rozvoji trhlin v polyuretanové pěně a dále při deformaci 4,5 mm dochází k masivnímu rozvoji trhlin a k porušení materiálu. K tomuto porušení dochází postupně a je blokováno reziduální pevností stěn zpěněného polyuretanového pojiva. Potvrzuje se tak dobrý pojivový charakter polyuretanových hmot.