Realizace klasických vrtaných pilot a mikropilot

Vrtané piloty


Vrtané piloty velkého průměru se realizují technologií KOMATSU, TAKEUCHI a MANITOU.
Vrtání se provádí v zeminách do třídy vrtatelnosti V.

Technologie průměr hloubka do
TAKEUCHI TB175 Ø300 5m
  Ø500 7,5m
  Ø900 7,5m
KOMATSU PC240 Ø 300 10m
  Ø 500 10m
  Ø 900 10m
  Ø 1200 10m
  Ø 1400 10m
MANITOU MRT 2150 M Ø 300 15m
  Ø 500 15m
  Ø 900 15m

V případě nutnosti používáme ochrannou pažnici, aplikace výztuže a následná betonáž pilot se provádí dle požadavků.

Injektované mikropiloty a kotvy zavrtávané, tyčové

Realizují se zavrtáním ocelových závitových tyčí typu R a jejich injektáží polyuretany.
Typy mikropilot a kotev: R25, R32, R38, R51.
Realizace se provádí v zeminách, horninách i v konstrukcích do hloubky 15m výjimečně do hloubky až 30m.
Injektáže se provádí polyuretanovými injektážními materiály.
Jsou vhodné do složitých geologických podmínek jako např. tekuté písky, pilotáže pod hladinou podzemní proudící vody, v případě výskytu organických poloh v podloží objektů, k zastavení sedání budov, k provádění pilotáží v omezeném prostoru, pod technologickým zařízením atp.
Na následujícím obrázku je znázorněno schéma zavrtávané kotvy: 1- matice, 2- podložka, 3- spojka, 4- tyč se závitem, 5-korunka.


Mikropiloty pod základovou patkou