REFERENCE

Injektážní materiály Geopur se používají od roku 1994. Roční spotřeba materiálů je nad 150tun. Za uvedené období se jedná o stovky různých aplikací. Použili ho desítky realizačních firem jako například, VVUU a.s. Ostrava, Daněk Veterans Ostrava, Recom Praha, Ankra Petřvald / Česká republika / Geopurom Cluž /Rumunsko/, Tengely Kozmu Eger, MM Pécs /Maďarsko/, Geotechnik, Ekonova /Slovensko/.

K nejvýznamnějším provedeným projektům těmito materiály patří:
Injektáže mostních pilířů a podloží u Napajedel-použito přes 30 tun hmot, 1999
Stabilizace a těsnění ústí jam na Ostravsku, 1997-1999
Stabilizace protipovodňových hrází na řece Tisza při veřejném ohrožení, 2002
Stabilizace tekutých písků v podloží budovy Gedeon Richter Budapešť, 2002
Zajištění stability výrubu, ražba kolektoru Ostrava, 2003-2004
Zpevňování betonových konstrukcí, Metro Budapest, 2005

Některé reference z dřívějšího období:
Geobohemia Praha, Izolační a zpevňovací injektáž nábřežní zdi řeky Vltavy 8 - 9/94
Metrostav Praha, Zpevňovací injektáž předpolí čelby tunelu trasy IV.B pražského metra 10/94 - 6/96
Důl Lazy, OKD, Zpevňovací injektáž nadloží v boku prorážky pro její rozšiřování 4 - 5/95
EREBOS Trutnov, Izolační injektáž betonové mostní konstrukce 5/95
REKOM Praha, Izolační a zpevňovací injektáž kamenného mostu Žandov 6 - 7/95
EREBOS s.r.o., Vytvoření těsnicí clony na vodním díle Les Království - Dvůr Králové 3/95 - 12/96
Důl ČSA Karviná, Stavba izolační vodní hráze v málo pevných horninách, 10 - 12/95
Rozvodna Bohumín, Vytvoření izolační stěny pro ochranu základového zdiva rozvodné stanice 11 - 12/95
Důl Odra - Jáma Jeremenko, Ochrana betonu stříkanou hmotou 3P 5 - 6/96
Válcovny plechu F.-Místek, Ochrana stoky „J“ - stříkanou hmotou 3P 6 - 7/96
Skládka Duslo Šala Pokusná izolační injektážní stěna - zpevňování písků 8 - 12/96
Diamo, Stráž pod Ralskem, Likvidace výtoku kontaminovaných vod z geologických vrtů 6 - 10/96
SMVAK Opava, Vyvložkování kanalizace o délce 190 m hmotou 3P 8 - 10/96
Metrostav – Praha, Zavírání přítoků vod, injektáže a opravy dilatačních spár 4/97
Město Plzeň, Těsnicí a zpevňující injektáže Úhlavského kanalizačního sběrače v Plzni 2/97 - 9/97
Ingstav Brno, Těsnění spojů na kanalizační síti v Hradci Králové 4 - 5/97
Želing Bratislava, Skládka Duslo Šala Izolační injektážní stěna na hloubku 15 m okolo skládky 9 - 12/97
Unigeo Ostrava, Sanace mostu na trati Polanecká spojka, zpevňující injektáže podloží 11 - 12/97
Universita Ostrava, Injektáže stavební jámy na Bráfové ulici pro universitní knihovnu 10 - 11/97
Tatra Kopřivnice, Těsnící injektáž průsaku vody do budovy 1/98
Ostravské stavby a.s. Ostrava-Poruba, Sanace let. koupal.-Poruba pomocí chem.injektáže 1-3/1998
Mecsek Marketing Pécs Maďarsko, Sanace staré říms.studny Hotel Zl.loď v Pécsi 1998
Ingstav a.s. Ostrava, Ostrava-Zábřeh, Injektáž průvalu vod do kolektoru 1998
OKD-DPB a.s. Paskov, Ostrava-Zárubek , Zajištění stability ústí jámy Vilém 1998
Magistrát města Ostravy, Ostrava-Hošťálkovice, Sanace opěr.zdi poškoz. povodněmi 1998
OKD-DPB a.s. Paskov, Ostrava, Zajištění dlouhod.stabil.jámy Jindřich pom. chem.injektáže 1998
OKD-DPB a.s. Paskov, Ostrava-Michálkovice Zajištění dlouhodobé stability jámy Josef 1998
OKD-byt.podnik Ostrava, Rychvald, Provedení sanace dilatačních spár 1998
OKD – DPB a.s. Paskov, Slezská Ostrava, Zajištění dlouhodobé stability Jámy Muglinovská 1998
Ostravské stavby a.s., Ostrava-Poruba, Sanace let.koupal.-Poruba . 1999
MÚ Havířov, Havířov, Sanace sklepa Zámku v Havířově proti vlhkosti 1998 - 1999
Unigeo a.s. Ostrava, Rohatec, Žel.most v Rohatci, chemická injektáž podzákladí 1999
Metrostav a.s., Havířov, Obchod.centrum Kaufland chemická injektáž podzákladí patek 1999
TERRA s.r.o., Důl ČSM Karviná, Asanace kal.nádrže "F" chem. injektáž hráze 1999
Dopr.stavby holding , ČD,t.ú. Napajedla most v km 152,691 chem. inj. podzákladí 1999
Důl Libušín, Kladno , Zpevnění vod. hráze překopu pomocí chem. injektáže 1999
VOKD a.s. Ostrava, Těsnící injektáž štětové stěny Karolína – Ostrava 1999
UNIGEO a.s. Ostrava, Sanace zářezu žel. trati Sokolov-injektáž svorníků 1999
ALGOMAN s.r.o. Opava, Sanace průsaků v injektážní štole Nádrž Šance-chemická injektáž 1999
Pozemní stavby Zlín a.s., Protipovodňová ochrana města Otrokovic, kotvení a injektáž 1999
TERRA s.r.o. Ostrava, Sanace propadu kanalizace Elektrárna Dětmarovice - injektáže 1999
TERRA s.r.o. Ostrava, Sanace sesuvu – Ostrava – Krásné Pole – kotvení a injektáž 1999
Dopr.pod.hl.města Praha, El. Dráhy , Sanace a oprava opěrné zdi Praha-Na Krejcárku 1999
Odstranění průsaků podzemní vody do 1PP, Kaskády Barrandov Praha 2000
Mikropilotáže budovy Poštovní ulice Ostrava 2002
Sanace patek elektrického vedení Orlová 2003
Kolektor Ostrava, zajištění stability výrubu kolektoru 2003,2004
Mikropilotáže podzákladí budovy v Českých Budějovicích 2004
Sanace svahu pod silničním tělesem Velké Albrechtice 2004
Sanační injektáže Alšovo nábřeží v Praze 2004
Injektáže vodního díla Modřany 2005
Injektáže vodního díla Troja 2005

Některé reference ze Slovenska:
Zastavování přítoků vody do kolektoru v Bratislavě 2004
Injektáže proti průtokům vody do budovy SCA Gemerská Horka 2004

Některé reference z Madˇarska
Zesílení podzákladí budovy podinjektováním a mikropiloáží,Budaors, 2000
Zastavení poklesnutí budovy podinjektováním, Biatorbágy, 2000
Obnova isolačního stavu domu, Tiszaujváros, 2001
Stabilizace základů budovy podinjektováním, Tiszaujváros, 2001
Stabilizace budovy radnice mikropilotáží, Sajószentpéter,2001
Těsnění vodní nádrže, Tiszaujváros, 2001
Stabilizace hornin krasové jeskyně, Budapešt, 2001
Těsnění podzemních prostor kolektoru, Kiskore, 2001
Zastavování průtoků vod přes hráz, Tiszaroff, 2001
Obnova těsnosti nádrže ČOV, Sajószentpéter, 2001
Obnova těsnosti sedimentační nádrže, Sajószentpéter, 2001
Těsná likvidace stavědla na hrázi, Tiszaormény, 2002
Mikropilotáže a podinjektování budovy Gedeon Richter, Budapest, 2002
Stabilizace silničního tělesa kotvením a injektáží, Eger, 2003
Mikropilotáže průmyslové haly, Gyor, 2003
Hydro izolace Maďarské národní banky, Budapest, 2004
Injektáže betonu BKV METRO, Budapest, 2005
Těsnění tunelové roury BKV METRO, Budapest, 2005


Některé reference z Rumunska

Zastavování průtoků vody pod hrází Berdu, průtok před zásahem 150 l/s., Baija Mare, 2003-2004.
Stabilita tunelu pod nádražím Brasov, Brasov, 2005