Výroba a prodej chemických injektážních hmot

GME CONSULT nabízí pro hornictví, podzemní a pozemní stavitelství a inženýrské stavby injektážní hmoty pro zpevňování uhlí, hornin, zemin, písků a stavebních konstrukcí a utěsnění průsaků vod a plynů.

Produkty firmy
 • plošné stříkané izolační nástřiky polyurea
  vysokomolekulární systém pro různá použití
  více informací zde (soubor PDF)
 • dvousložkové polyuretanové pryskyřice typu GEOPUR®
  certifikováno pro použití ve stavebnictví a hornictví, použití pro styk s pitnou vodou
 • dvousložkové polyuretanové organicko minerální pryskyřice typu SUPERMIN
  certifikováno pro použití ve stavebnictví a hornictví, použití pro styk s pitnou vodou
 • chemické dvousložkové materiály na bázi gelu kyseliny křemičité SANDROCK
 • chemické dvousložkové materiály pro prevenci důlních požárů SPOTISOL

 • certifikováno pro použití v hornictví.
Specielní technické práce

GME Consult provádí speciální technické práce v oblastech stavebnictví, hornictví, podzemních staveb a dalších při užití hmot z vlastní produkce. Práce zahrnují:
 • injektážní práce
 • mikropilotáž
 • vrtané piloty
 • izolační práce
 • stabilizační práce
 • kotvení
Průzkumné práce

 • inženýrsko-geologické průzkumy za účelem zhodnocení poměrů stavenišť
 • geotechnický průzkum
 • stavebně-technický průzkum konstrukcí
 • stanovení příčin degradace materiálu
 • dlouhodobé sledování staveb
 • zatěžovací zkoušky /statické/
 • rozbor příčin poruch podzákladí
 • průzkumy znečištění zemin a podzemní vody
Konzultační činnost

GME Consult poskytuje konzultační služby v oblasti geotechniky, podzemního stavitelství, zakládání staveb, sanace staveb, hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a ochrany životního prostředí:
 • projektování
 • posudková a poradenská činnost, investiční dozor
 • konzultace při provádění staveb, jejich změnách a odstraňování
 • výzkum a vývoj v oblasti technických a přírodních věd
 • zpracování předprodejních ekologických auditů podniků (fáze I a II)
 • konzultace ohledně ekologických předpisů
 • ekologické audity zaměřené na posouzení souladu s příslušnými ekologickými předpisy apod.

prezentace firmy v PDF





Počet přístupů
[CNW:Counter]