Polyuretanové hmoty typu PUR
Typ hmoty Použití  
GEOPUR® Zpevňování cihelného a kamenného zdiva Zpevňování betonu, sanace trhlin Zpevňování hornin a zemin Zpevňování zvodnělých hornin a zemin Utěsňování průsaků vody Zasakování tlakové vody Utěsňování proti prostupu plynů Vyplňování dutin Mikropilotáže, lepení kotev Zpevňování písků Lepení kanalizace
082/1000 X X X X X X     X    
082/600 X X X X X X     X    
082/360 X X X X X X          
082/290 X X X X X X X        
082/180 X   X X X X X X      
082/90     X X X X X X   X  
230             X X      
240             X X      


Organicko minerální polyuretanové hmoty
Typ hmoty Použití  
SUPERMIN Zpevňování cihelného a kamenného zdiva Zpevňování betonu, sanace trhlin Zpevňování hornin a zemin Zpevňování zvodnělých hornin a zemin Utěsňování průsaků vody Zasakování tlakové vody Utěsňování proti prostupu plynů Vyplňování dutin Mikropilotáže, lepení kotev Zpevňování písků Lepení kanalizace
Basic 1 min X X X X X X     X    
Hard 2 min X X X X X X     X    
Flex 4 min X X X X X X     X    
30 min                     X
90 min                     X
Foam             X X      


Materiály na bázi gelu kyseliny křemičité
Typ hmoty Použití  
SANDROCK Zpevňování cihelného a kamenného zdiv Zpevňování betonu, sanace trhlin Zpevňování hornin a zemin Zpevňování zvodnělých hornin a zemin Utěsňování průsaků vody Zasakování tlakové vody Utěsňování proti prostupu plynů Vyplňování dutin Mikropilotáže, lepení kotev Zpevňování písků Lepení kanalizace
60 min X   X             X X
15 min X   X             X X


Návody k použití a bezpečnostní listy jednotlivých systémů jsou ve formátu dokumentů Word k dispozici v následující tabulce.

Typ pryskyřice Návod k použití BL složka A BL složka B
GEOPUR® zde zde zde
SUPERMIN zde zde zde
SANDROCK zde zde zde
SPOTIZOL zde zde zde